KAEVETÖÖD

VEOTEENUSED

PUISTEMATERJALIDE MÜÜK

 

 • ·         Haljastus ja planeerimistööd
 • ·         Vundamendi ja kiviplatside aluspinnatööd
 • ·         Teede ja parklate ehitus
 • ·         Septiku ja imbväljaku paigaldus
 • ·         Vee-, sadevee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitrassid
 • ·         Hüdrovasaratööd ja väiksemad lammutustööd

 

 • Pinnase, mulla, liiva, killustiku, sõelmete, kruusa ja freesasfaldi vedu
 • Lumekoristus ja äravedu

 *** Tehnika rendi puhul algab tunnihinna arvestus väljasõidust ja lõpeb masina tagasi jõudmisel parkimiskohta, mis asub Tartus, Ringtee tänaval.

 

 •            Liiv
 •            Muld
 •            Pinnas
 •            Freesasfalt
 •            Kruus
 •            Killustik
  •         8 – 16
  •       16 – 32
  •       32 – 64

 

Kaevetööd

JCB

Tartu kaubamaja kaevetööd

Volvo keskus